lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(6,9 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743440818 ± 5225,26 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 991239 ± 766,59 ± 10,9
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65213 ± 4144,65 ± 40,1
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37-138 ± 322,19 ± -36,7
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572910 ± 410,96 ± 2,7