lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(185,5 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743555836 ± 10-0,66 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 992672 ± 1-22,78 ± 5,0
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65487 ± 17,16 ± 17,6
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37280 ± 1-160,35 ± 18,2
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572934 ± 110,04 ± 2,7