lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(62,6 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743439099 ± 1725,75 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 993260 ± 2-36,70 ± 4,1
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65615 ± 1-15,18 ± 14,1
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37545 ± 1-131,05 ± 9,4
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572939 ± 19,87 ± 2,7