lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(199,9 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743544682 ± 101,38 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 992626 ± 1-21,44 ± 5,1
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65477 ± 19,43 ± 18,0
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37272 ± 1-162,19 ± 18,8
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572931 ± 110,16 ± 2,7