lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(15,6 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743517547 ± 376,69 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 992162 ± 5-4,56 ± 6,3
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65321 ± 362,66 ± 26,8
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37-97 ± 273,65 ± -52,4
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 573114 ± 33,69 ± 2,6