lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(12,9 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743525985 ± 414,98 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 992834 ± 5-27,20 ± 4,8
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65482 ± 38,26 ± 17,8
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 3785 ± 2-299,72 ± 60,6
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 573124 ± 33,37 ± 2,6