lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(144,5 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743418291 ± 1132,01 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 992907 ± 2-29,03 ± 4,6
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65434 ± 120,03 ± 19,4
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37406 ± 1-141,70 ± 12,6
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572912 ± 110,88 ± 2,7