lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Radioaktywność » Dane archiwalne

Dane archiwalne lubelskiego monitora radioaktywności

Godzina Dzień Miesiąc Rok Godzin/punkt
Początek

(max. 1/2 wybranego zakresu)
Koniec

Calkowita liczba zliczen

Potas K-40 (1461 keV)

Bizmut Bi-214 (1764 keV)

Tal Tl-208 (2615 keV)

Promieniowanie kosmiczne
wybrane powyżej dane na wykresie

Źródło promieniowania Aktualny pomiar
(08:00 01.03.2016)
Średnia
(253,8 dni)
Odchylenie [%]
Calkowita liczba zliczen552184 ± 743434663 ± 827,04 ± 0,2
Potas K-40 (1461 keV)2063 ± 993266 ± 1-36,82 ± 4,1
Bizmut Bi-214 (1764 keV)521 ± 65542 ± 1-3,86 ± 15,8
Tal Tl-208 (2615 keV)-169 ± 37542 ± 0-131,22 ± 9,5
Promieniowanie kosmiczne3229 ± 572938 ± 19,90 ± 2,7